icon-arrow-down icon-arrow-up icon-calendar icon-lock-open icon-lock-closed icon-mail icon-search icon-settings icon-rooms icon-groups icon-arrow-right icon-arrow-left icon-close-thick icon-close-thin icon-user icon-menu icon-edit icon-print icon-view icon-delete icon-permissions icon_close icon_help icon_calendar_closed icon_calendar_open icon_calendar_cancelled icon_calendar_assigned icon_calendar_disabled icon_calendar_active icon_calendar_expired icon_beratung_profile icon_beratung_close icon_beratung_release icon_beratung_doc icon_beratung_clock

BISEDË
Biseda ju ofron mundësinë, për të hyrë drejtpërdrejtë në një shkëmbim me shkrim. Reagimi i drejtpërdrejtë është i ngjashëm me një bisedë ballë për ballë. Për të pasur vëmendjen e plotë dhe për të biseduar pa u shqetësuar, ne caktojmë takime.

KUSHTET PARAPRAKE
Për të pasur mundësinë për të biseduar, ju duhet të regjistroheni dhe të identifikoheni. Neve na nevojitet nga ju vetëm një adresë funksionale emaili, nëpërmjet të cilës mund t’ju kontaktojmë. Juve ju nevojitet një emër përdoruesi.